فروش

145متر باامکانات کامل میدان دریاچه برج عرفان

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل2,175,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

127متر نور وویو بینظیر منطقه بسیار عالی راه آهن کوهک

ملک مسکونی

قیمت متری14,800,000 تومان
قیمت کل1,880,000,000 تومان

 127 متر  3 خواب  نوساز

فروش

109 متر ضلع غربی دریاچه فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری12,850,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

121متر نورونقشه بینظیر برج مهستان حکیم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره6,000,000 تومان

 121 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

165متر نوساز ویو بینظیر برج مهستان حکیم

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 165 متر  3 خواب  نوساز

فروش

91متر مجتمع شیک میدان دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل1,092,000,000 تومان

 91 متر  2 خواب  نوساز

فروش

92 متر در برجهای دریاچه چیتگر با چشم اندازی بی نظیر

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  نوساز

فروش

141 متر در برجهای دریاچه با ویو کامل دریاچه و جنگلهای چیتگر فووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل2,115,000,000 تومان

 141 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

114 متر در برجهای دریاچه چیتگر فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری114 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 114 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

161 متر در برجهای دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل2,570,000,000 تومان

 161 متر  3 خواب  4 سال ساخت