رهن و اجاره

123متر رهن کامل کوهسار عاصمی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 123 متر  3 خواب  18 سال ساخت

فروش

118متر نقشه بینظیر متریال برند کوهسار طبیعت

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,770,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

115متر رهن کامل نوساز تکواحدی اشرفی اصفهانی باغ فیض

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 115 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

53متر رهن کامل شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 53 متر  1 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

158 متر شیک رهن کامل شهرزیبا آلاله سرو

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 158 متر  3 خواب  نوساز

فروش

120متر متریال برند نوساز شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,280,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

فروش

145متر باامکانات کامل میدان دریاچه برج عرفان

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل2,175,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

53 متر شهر زیبا اشوری

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 53 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

105متر شیک شاهین شمالی چمران

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,732,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

127متر نور وویو بینظیر منطقه بسیار عالی راه آهن کوهک

ملک مسکونی

قیمت متری14,800,000 تومان
قیمت کل1,880,000,000 تومان

 127 متر  3 خواب  نوساز

فروش

94 متر شهر زیبا اشوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,269,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

68 متر شهر زیبا 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,647,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 68 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

100متر نوساز ستاری مخابرات

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

125متر بسیار خوش نقشه وشیک شهرزیبا خیابان رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,960,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

122متر نور بینظیر شهرزیبا نیلوفر غربی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 122 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

95 متر رهن کامل نقاشی شده شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 155,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

68متر خوش نقشه شهرزیبا هشت متری اسلامی

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 68 متر  1 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

140متر رهن کامل منطقه بسیار خوب آیت الله کشانی 200دستگاه

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 140 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

58 متر شهران شمالی خ نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

78 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فول

ملک مسکونی

قیمت متری16,970,000 تومان
قیمت کل1,330,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهر زیبا میدان کودک 1 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

88/42 متر شهر زیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,320,000,000 تومان

 88 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر خوش نقشه سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

108متر نوساز شیک شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,376,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  نوساز

فروش

58 متر شهران شمالی نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

56متر تمیز و خوش نقشه شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 56 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

93متر 5سال ساخت خوش نقشه شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری19,139,000 تومان
قیمت کل1,780,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر نورگیر عالی کم واحد شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 120 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

120متر خوش نقشه کم واحد سردارجنگل ایران زمین جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,400,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر طرشت میدان تیموری

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 67 متر  1 خواب  4 سال ساخت

فروش

88متر نقشه ونور بینظیر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,320,000,000 تومان

 88 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

63 متر شهران کوهسار ادهمی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 63 متر  1 خواب  9 سال ساخت

فروش

109 متر ضلع غربی دریاچه فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری12,850,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

103 متر شهران کوهسار 3 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 103 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

ساله 85 متر شهر زیبا شربیانی 15

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

54متر سردارجنگل شقایق

ملک مسکونی

قیمت متری16,200,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 54 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

121متر نورونقشه بینظیر برج مهستان حکیم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره6,000,000 تومان

 121 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

165متر نوساز ویو بینظیر برج مهستان حکیم

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 165 متر  3 خواب  نوساز

فروش

63متر مخصوص وام اولی ها سردارجنگل ایران زمین جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

67متر کلیدنخورده فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری17,160,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

55متر شهران مطهری

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل962,000,000 تومان

 55 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

68متر خوش نقشه پونک بلوار صبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,170,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر زیرهمکف نورگیرعالی شهرزیبا عدالت

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

83 متر فول بازسازی شده شهرزیبا فرساد غربی

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل1,040,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

95متر رهن کامل نقاشی شده شهرزیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

رهن 155,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر رهن کامل شیک وخوش نقشه فردوس غرب ورزی شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

115 متر شهران جنوبی خیابان مهدی

ملک مسکونی

قیمت متری15,800,000 تومان
قیمت کل1,817,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

60متر نوساز خوش نقشه شهرزیبا احمدکاشانی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل840,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

140متر اداری بهترین موقعیت جهت مشاغل گوناگون ستاری 35متری گلستان

ملک اداری

رهن 300,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر اداری نوساز منطقه خوب

ملک اداری

رهن 100,000,000 تومان
اجاره7,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  نوساز

فروش

65متر زیرقیمت منطقه خوش نقشه شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

78متر نورعالی شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر شهر زیبا 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهر زیبا مرادی 5 ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

70متر مجتمع شیک شهرزیبا تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل910,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر ویوعالی رهن کامل جنت آبادمرکزی

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

118متر باامکانات شهرزیبا تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری11,700,000 تومان
قیمت کل1,390,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

95متر نورگیر عالی شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر خوش نقشه باامکانات شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

94 متر جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری34,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

60 متر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

93 متر نوساز شهران فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,581,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

121 متر نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,783,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

60 متر 2 خواب شهران جنوبی سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

91متر مجتمع شیک میدان دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل1,092,000,000 تومان

 91 متر  2 خواب  نوساز

فروش

85متر فول بازسازی شده شهرزیبا کن

ملک مسکونی

قیمت متری8,500,000 تومان
قیمت کل725,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره700,000 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

63متر باامکانات شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 63 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر رهن کامل نور عالی پونک بلوارکمالی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر کم واحد رهن کامل شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

81متر بازسازی شده کامل اشرفی اصفهانی باهنر

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

120متر نوساز مجتمعی دنج فردوس غرب ارم

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

فروش

101متر نوساز شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,616,000,000 تومان

 101 متر  2 خواب  نوساز

فروش

146 متر جنت اباد شمالی 4 ساله فول تک واحدی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 146 متر  3 خواب  نوساز

فروش

75متر پونک

ملک مسکونی

قیمت متری14,670,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

92 متر در برجهای دریاچه چیتگر با چشم اندازی بی نظیر

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  نوساز

فروش

141 متر در برجهای دریاچه با ویو کامل دریاچه و جنگلهای چیتگر فووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل2,115,000,000 تومان

 141 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

114 متر در برجهای دریاچه چیتگر فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری114 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 114 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

161 متر در برجهای دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل2,570,000,000 تومان

 161 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

72 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری72 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

85متر نور عالی شهرزیبا فرهنگستان

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر رهن کامل نورگیرعالی شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

93متر نوساز خوش نقشه شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,581,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

75متر نوساز کم واحد شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,275,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

74متر بازسازی شده جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر شیک وخوش نقشه جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

125متر شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 125 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

85متر نورگیرعالی شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری10,700,000 تومان
قیمت کل910,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

121متر اداری موقعیت عالی شهرزیبا بلوارتعاون

ملک اداری

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,815,000,000 تومان

 121 متر  3 خواب  18 سال ساخت

فروش

66متر بازسازی شده شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 66 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

130متر ویو بینظیر برج نوساز دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,600,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

105متر نوساز لوکس شهرزیبا آسیا

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,205,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  نوساز

فروش

118متر فول بازسازی شده شیک شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,947,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر شهران جنوبی خیابان مطهری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

95 شهران جنوبی 12 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,615,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

200متر نورگیر عالی معاوضه یا فروش شهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,600,000,000 تومان

 200 متر  3 خواب  نوساز

فروش

86متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل1,032,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

75متر نقاشی شده فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,300,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

124متر اداری شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,356,000,000 تومان

 124 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی کوچه عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی خیابان عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

84متر خوش نقشه شهرزیبا الاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,275,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهران جنوبی 2 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

110 متر شهران کوهسار شهرک بهاران 4 ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

140 متر شهر زیبا میدان کودک فول باز سازی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 140 متر  3 خواب  20 سال ساخت

فروش

60 متر شهران جنوبی خیابان جهاد فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

128 متر شهر زیبا فرصاد شرقی 3 ساله فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,112,000,000 تومان

 128 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

157متر رهن کامل شهرزیبا خیابان عدالت

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 157 متر  3 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

56متر شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 56 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر تمیز شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 70 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

68متر پونک همیلا

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل970,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

85متر پونک معین

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

100متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  21 سال ساخت

فروش

83متر نورگیر عالی شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

71متر بازسلزی شده شیک شهران خیابان قدس

ملک مسکونی

قیمت متری16,200,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

150متر تجاری+60متر تراس.مناسب رستورانهای زنجیره ای کوهسار

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره20,000,000 تومان

 150 متر   خواب  نوساز

رهن و اجاره

157متر رهن کامل شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 157 متر  3 خواب  نوساز

فروش

128متر منطقه خوب شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,112,000,000 تومان

 128 متر  3 خواب  3 سال ساخت

فروش

68متر خوش نقشه شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 67 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 66متر شهرزیبا فرهنگستان

ملک مسکونی

رهن 125,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 66 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

112 متر شهر زیبا آشوری نوساز فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

فروش

110 متر شهر زیبا شربیانی شرقی 4 ساله فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

97 متر شهر زیبا الاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,556,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

100متر شهر زیبا الاله شرقی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

71 متر شهران جنوبی طوقانی فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,300,000 تومان
قیمت کل1,086,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

72 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,116,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

89متر شیک پونک خیابان ایران زمین جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 89 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

52متر نورگیر عالی پونک شهرک نفت

ملک مسکونی

قیمت متری16,300,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

66متر ویوعالی پونک سردارجنگل

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 66 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

100متر خوش نقشه شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

104متر خوش نقشه شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 104متر نورگیرعالی شاهین شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 104 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

104متر نوساز شهرزیبا نیلوفر

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,716,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  نوساز

فروش

40متر +40متر بالکن میدان ولیعصر

ملک تجاری

قیمت متری100,000,000 تومان
قیمت کل6,000,000,000 تومان

 40 متر   خواب  1398 سال ساخت

فروش

78متر کم واحد شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری10,800,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

70متر بازسازی شده کامل شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

100متر خوش نقشه نوساز ورزی شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

65متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 25,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

106متر شهران شمالی وسک نوساز فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,961,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  نوساز

فروش

93 متر نوساز کلید نخورده شهران شمالی وسک فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,720,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

97 متر شهران شمالی اسحاقی فوووووول

ملک مسکونی

قیمت متری14,220,000,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

80 متر شهران شمالی اسحاقی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

105 متر شهران جنوبی قائم

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 105 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

121/5متر شهران شمالی اسحاقی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,579,000,000 تومان

 1215 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

140متر ویوعالی شهران کوهسار OPG

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

200متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 480,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 200 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

131متر برج شیک شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 131 متر  3 خواب  نوساز

فروش

85متر بلوک شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری9,000,000 تومان
قیمت کل770,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  48 سال ساخت

فروش

145متر نورگیرعالی شهران کوهسار opg

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر فردوس غرب بهار جنوبی

ملک مسکونی

رهن 10,000,000 تومان
اجاره3,800,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

54متر شیک شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,920,000 تومان
قیمت کل860,000,000 تومان

 54 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

53متر بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 41,000,000 تومان
اجاره1,750,000,000 تومان

 53 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر خوش نقشه فردوس غرب لاله

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 90 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

70متر خوش نقشه شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

105متر با وام شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

137متر شیک شهرک راه آهن

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,918,000,000 تومان

 137 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

75متر نورگیرعالی شهرزیبا تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری0 تومان
قیمت کل0 تومان

 75 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

110متر خوشنقشه دهکده المپیک

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

61متر خوش نقشه شهرزیبا تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل980,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

163متر سنداداری شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره8,000,000 تومان

 163 متر   خواب  نوساز

رهن و اجاره

101متر سنداداری شهران

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره7,500,000 تومان

 101 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر شهرزیبا خیابان مرادی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

68متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

67متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری15,670,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

95متر فردوس غرب بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

75متر نورگیرعالی شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری10,200,000 تومان
قیمت کل780,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 175,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

75متر نورگیرعالی شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری12,600,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

67متر خوش نقشه شهرزیبا تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری1,050,000,000 تومان
قیمت کل15,600,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

48متر فروس غرب سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل740,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

105 متر پونک ایران زمین جنوبی 5 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 105 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

93 متر پونک خ بهار

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 93 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

110 متر پونک چهار دیواری برجهای پونک نوساز فووووول

ملک مسکونی

رهن 340,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

63متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 63 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

105متر شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

80 متر فردوس غرب سازمان برنامه

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

  متر   خواب  1398 سال ساخت

فروش

64 متر شهر زیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,937,000 تومان
قیمت کل1,020,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

77 متر شهر زیبا رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری12,300,000 تومان
قیمت کل945,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

134 متر شهر زیبا الاله شرقی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل3,250,000,000 تومان

 134 متر  3 خواب  9 سال ساخت

فروش

57 متر فلکه دوم شهران

ملک مسکونی

قیمت متری14,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  20 سال ساخت

فروش

75متر خوش نقشه شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری10,400,000 تومان
قیمت کل780,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

95متر فردوس غرب بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

200متر ویلایی رهن کامل شهرک چشمه

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 200 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

71متر شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری12,800,000 تومان
قیمت کل910,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  21 سال ساخت

فروش

48متر فردوس غربی سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل740,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

112متر اداری شهران کوهسار

ملک اداری

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,016,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

68متر باامکانات شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری12,900,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

67متر شیک شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

75متر نورگیرعالی شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری12,600,000 تومان
قیمت کل950,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

69متر خوش نقشه شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری12,750,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 69 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

86 متر شهران جنوبی طوقانی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,630,000 تومان
قیمت کل1,345,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

116 متر شهران جنوبی طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,030,000,000 تومان

 116 متر  2 خواب  نوساز

فروش

110 متر شهران جنوبی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل1,375,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

86

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

95 متری جنت آباد شمالی 7 ساله فول اکانات

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

106 متر شهران جنوبی فوووول

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 106 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

64 متری شهران جنوبی

ملک مسکونی

رهن 45,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 64 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

121متر 3 خواب شهران شمالی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,579,000,000 تومان

 121 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

107 متر شهران جنوبی فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

180متر نوساز اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 180 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

123متر مغازه جنت آباد مرکزی

ملک تجاری

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 123 متر   خواب  نوساز

رهن و اجاره

97متر موقعیت اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره7,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

فروش

73 متر پیامبر شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری11,200,000 تومان
قیمت کل830,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  19 سال ساخت

فروش

66 متر شهر زیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل840,000,000 تومان

 66 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

69 متر شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,750,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 69 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

118 متر جنت آباد شمالی 1ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

63متری شهر زیبا اندیشه شمالی 2ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 63 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

61متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره300,000 تومان

 61 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

61متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 56,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 61 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر ویوعالی شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

94متر شیک شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,480,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل75متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

120متر نورگیرعالی شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

85متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,100,000 تومان
قیمت کل1,113,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

100متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 25,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 100 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره1,300,000 تومان

 70 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

50متر خوش نقشه منطقه خوب شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل750,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

73متر شیک وخوش نقشه بلوارفردوس غربی

ملک مسکونی

رهن 173,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر بلوارفردوس غربی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر نورگیر عالی شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نوساز شهران

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

فروش

115متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

77متر شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

143 متر نوساز جنت آبادشمالی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل2,682,000,000 تومان

 143 متر  3 خواب  نوساز

فروش

125متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,500,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  نوساز

فروش

113متر جنت آبادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,849,000 تومان
قیمت کل2,130,000,000 تومان

 113 متر  2 خواب  نوساز

فروش

78متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری10,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  21 سال ساخت

فروش

47متر بلوار تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل805,000,000 تومان

 47 متر  1 خواب  10 سال ساخت

فروش

85متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,190,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

85متر اندیشه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

107متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,300,000 تومان
قیمت کل1,637,100,000 تومان

 107 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

94متر+6متر پاسیو شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 94 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

106متر 2خوابه شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,484,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  نوساز

فروش

119متر نورگیرعالی خوش نقشه شربیانی

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 119 متر  3 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر جهت انبار وگارگاه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 90 متر   خواب  1398 سال ساخت

فروش

208متر نیلوفر

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل3,700,000,000 تومان

 208 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

74متر با نورگیر عالی شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 74 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

100متر رهن کامل بهترین منطقه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 260,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 100 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

140متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  نوساز

فروش

85متر شیک شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,470,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر جنت آباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 55 متر  1 خواب  28 سال ساخت

فروش

126متر شهران شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,520,000,000 تومان

 126 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

65 متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,072,500,000 تومان

 65 متر  2 خواب  نوساز

فروش

82متر شیک وخوش نقشه بلوار تعاون

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,353,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

115 متر شربیانی غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

53متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 53 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

105متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,417,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  نوساز

فروش

87متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,700,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

83متر شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,245,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر رهن کامل منطقه خوب شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

85متر بلوک شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری9,400,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  38 سال ساخت

فروش

85متر شهرزیبا در مجتمعی شیک

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل977,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

78متر امکانات کامل شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,092,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان 85متری شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

102متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,530,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

62متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل775,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

87متر شهران

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل957,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

68متر خیابان سرو ششم

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل750,000,000 تومان

 68 متر  1 خواب  1397 سال ساخت

فروش

90متر ستاری دسترسی آسان به مجتمع کوروش

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل990,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

70متر برج امکانات کامل

ملک مسکونی

قیمت متری12,600,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری خوش نقشه پروانه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان120متری لاکچری فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 53متری فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 53 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

اپارتمان 80 متری جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

آپارتمان 62متری شیک ونورگیرعالی شهران

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل790,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 70متری شیک شهران

ملک مسکونی

قیمت متری10,000,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  4 سال ساخت

فروش

اپارتمان 95متری پونک سردار جنگل

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,472,500,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان 92متری جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,673,000 تومان
قیمت کل0 تومان

  متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

اپارتمان79 متری سیمون بولیوار فکوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,924,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 79 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

اپارتمان 78 متری 2 خوابه واقع در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری8,589,000 تومان
قیمت کل670,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

اپارتمان در شهرزیبا 71متری خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل958,500,000 تومان

 71 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان فروشی 105 متری در جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

اپارتمان 92 متری 2 خوابه واقع در جنت اباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,673,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 60 متری یک خوابه

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره900,000 تومان

 60 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 83متری شیک آلاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

خانه135متر بلوارفردوس

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 135 متر  3 خواب  21 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری سردارجنگل شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری10,300,000 تومان
قیمت کل650,000,000 تومان

 63 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

آپارتمان 90متری نوساز شهران

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,530,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 128مترنوساز شهران

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 128 متر  3 خواب  نوساز

فروش

51متر لاله غربی امکانات کامل

ملک مسکونی

قیمت متری13,580,000 تومان
قیمت کل690,000,000 تومان

 51 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 94متری شیک در شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 94 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 76متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 76 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

اپارتمان فروش شهران جنوبی خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,240,000 تومان
قیمت کل1,430,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

اجاره 75متری جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

اپارتمان شهران رهن کامل خوش نقشه

ملک مسکونی

رهن 135,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 78 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

آپارتمان بلوار فردوس غرب فروشی 95متری

ملک مسکونی

قیمت متری12,400,000 تومان
قیمت کل1,180,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان شهران رهن کامل 76متری

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 76 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

اپارتمان پونک فروشی فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری12,600,000 تومان
قیمت کل760,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

اپارتمان فردوس غرب فروش دو خوابه 109 متری

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,471,500,000 تومان

 109 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

آپارتمان دهکده المپیک114متر3خوابه

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,762,000,000 تومان

 114 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 82متری تعاون آلاله

ملک مسکونی

قیمت متری14,024,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان فردوس117متر3خوابه فروش

ملک مسکونی

قیمت متری10,500,000 تومان
قیمت کل1,228,500,000 تومان

 117 متر  3 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان شهرزیبا برای فروش 87متری

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل10,050,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان شهرزیبا110متر بسیار لاکچری

ملک مسکونی

قیمت متری10,550,000 تومان
قیمت کل1,160,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان شهرزیبا فروشی 69متری خوش قیمت

ملک مسکونی

قیمت متری10,500,000 تومان
قیمت کل724,500,000 تومان

 69 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان شهران73متر2خوابه

ملک مسکونی

قیمت متری12,190,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان اجاره شهران 110متری

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان شهرزیبا 85متر1سال ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,190,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز