رهن و اجاره

آپارتمان 95متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره4,200,000 تومان

 95 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 110متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل23,000,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 77متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,390,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد اداری 110متری در جنت اباد مرکزی

ملک اداری

رهن 150,000,000 تومان
اجاره6,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 78متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان نوساز 100متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,100,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 104متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 104 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 82متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 82 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 55متری اداری در ایت الله کاشانی

ملک اداری

رهن 16,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری کم واحد در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 340,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 145 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 105متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,785,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 969 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد 65متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل1,365,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 90متر 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 90 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 114متری 3خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 114 متر  3 خواب  25 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 73متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 74متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 72متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل864,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل936,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

اپارتمان 104متری لاکچری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,250,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 130متری با قدرالسهم در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری36,000,000 تومان
قیمت کل4,700,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  24 سال ساخت

فروش

آپارتمان110متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 92متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,310,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 82متری لاکچری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره3,100,000 تومان

 82 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 57متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 57 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

300متر کلنگی در فردوس شرق

ملک زمین

قیمت متری46,000,000 تومان
قیمت کل13,892,000,000 تومان

 300 متر  2 خواب  30 سال ساخت

رهن و اجاره

74متر واحد 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  18 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818