رهن و اجاره

اپارتمان200متری3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 200 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد95متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 84متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 87متری 2خواب نوساز

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 60متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب دنج در شهران

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

ساختمان به متراژ451متر درپونک برای ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری60,000,000 تومان
قیمت کل27,060,000,000 تومان

 451 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

واحد 63متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,135,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 120متری 3خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 62متری 1خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 62 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68متربی 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 102متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,882,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 58متری 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 155,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 58 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 112متری 2خواب درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 82متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد95متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب درجنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,800,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

اپارتمان92متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 185متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,900,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 185 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 130متری 3خواب کم واحد در پونک

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,600,000 تومان

 130 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 140متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 52 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری15,096,000 تومان
قیمت کل785,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818