خرید و فروش آپارتمان و خانه در فردوس غرب

فروش

واحد 55متری 1خواب فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,181,000 تومان
قیمت کل835,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری دنج درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 45,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 76متری 2خواب دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 76 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 76متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 76 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 92متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 92 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان57متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره600,000 تومان

 57 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 255متری 4خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل4,080,000,000 تومان

 255 متر  4 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 80متری بازسازی شده در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 131متری 3خواب درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 131 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری دنج درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری خوش نقشه در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 100 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 93متری نوساز در بلوار فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 93 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 114متری 3خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 114 متر  3 خواب  25 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818