خرید و فروش آپارتمان و خانه در فردوس غرب

رهن و اجاره

75متر رهن کامل نور بینظیر فردوس غرب بهار جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

67متر کلیدنخورده فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری17,160,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر رهن کامل شیک وخوش نقشه فردوس غرب ورزی شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

75متر نقاشی شده فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,300,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

100متر خوش نقشه نوساز ورزی شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

55متر فردوس غرب بهار جنوبی

ملک مسکونی

رهن 10,000,000 تومان
اجاره3,800,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

53متر بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 41,000,000 تومان
اجاره1,750,000,000 تومان

 53 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر خوش نقشه فردوس غرب لاله

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 90 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

95متر فردوس غرب بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 175,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

48متر فروس غرب سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل740,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

80 متر فردوس غرب سازمان برنامه

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

77 متر شهر زیبا رحمانی

ملک مسکونی

قیمت متری12,300,000 تومان
قیمت کل945,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

95متر فردوس غرب بهارشمالی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

48متر فردوس غربی سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل740,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

73متر شیک وخوش نقشه بلوارفردوس غربی

ملک مسکونی

رهن 173,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر بلوارفردوس غربی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری خوش نقشه پروانه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان120متری لاکچری فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل آپارتمان 53متری فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 53 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

خانه135متر بلوارفردوس

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 135 متر  3 خواب  21 سال ساخت

فروش

آپارتمان بلوار فردوس غرب فروشی 95متری

ملک مسکونی

قیمت متری12,400,000 تومان
قیمت کل1,180,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

اپارتمان فردوس غرب فروش دو خوابه 109 متری

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,471,500,000 تومان

 109 متر  2 خواب  3 سال ساخت