خرید و فروش آپارتمان و خانه در منطقه جنت آباد

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 100متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 65,000,000 تومان
اجاره35,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 85متری 2خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 72متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 72 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خوابدر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,400,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 53متری اداری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 53 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,200,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 57متری 1خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 95متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,425,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

آپارتمان 143متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,500,000 تومان
قیمت کل2,931,500,000 تومان

 143 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 100متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 95متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,425,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

پارتمان 115متری3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 115 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,400,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان 176متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل4,224,000,000 تومان

 176 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 85متری 2خواب در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,300,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 85متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 122متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل2,400,000,000 تومان

 122 متر  3 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,900,000 تومان
قیمت کل2,300,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 70متری نوساز 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 130متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,730,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 106متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,800,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد155متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,600,000 تومان
قیمت کل3,200,000,000 تومان

 155 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

آپارتمان نوساز 110متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,900,000 تومان
قیمت کل1,969,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان70متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 89متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 89 متر  2 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد