خرید و فروش آپارتمان و خانه در منطقه جنت آباد

رهن و اجاره

اجاره 95متری نورگیر بینظیر یهمراه تراس 12متری جنت آباد اقاقیا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 95 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

53متر 2 خوابه بدون پرتی جنت آباد لاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,060,000,000 تومان

 53 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

خرید 79 متری جنت آباد جنوبی لاله غربی فول امکانات مناسب وام اولی ها

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,817,000,000 تومان

 79 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

بازدید=خرید.سازه ای شیک در منطقه جنت آباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,961,000,000 تومان

 141 متر  2 خواب  نوساز

فروش

لوکس ترین سازه منطقه درسال جدید جنت آباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل3,250,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

فروش آپارتمان نوساز 87متری جنت آباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری24,500,000 تومان
قیمت کل2,131,500,000 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

فروش

45متر مناسب وام اولی ها جنت آباد شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,660,000 تومان
قیمت کل1,020,000,000 تومان

 45 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر شاهین شمالی 4 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

شیکترین برج منطقه جنت آباد شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری19,640,000 تومان
قیمت کل1,650,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

111 متر جنت آباد مرکزی خیابان اقاقیا 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,109,000,000 تومان

 111 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

92 متر جنت آباد جنوبی خیابان نبرو 13 ساله باز سازی شده

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

83متر نقشه شیک شاهین شمالی بصارتی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر بازسازی شده کامل رهن کامل جنت آباد مرکزی 35متری گلستان

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  3 خواب  20 سال ساخت

فروش

85متر زیرقیمت منطقه شیک جنت آباد مبعث

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,445,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

85متر کم واحد جنت آباد بعثت

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,615,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

125متر اداری جنت آبادشمالی بهارستان هفتم

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

150متر فلت اداری پنجره پانوراما جنت آبادجنوبی

ملک اداری

رهن 200,000,000 تومان
اجاره17,000,000 تومان

 150 متر   خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر جنت آباد مرکزی 9 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر جنت آباد مرکزی 12 ساله باز سازی شده

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

75 متری جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

145 متر جنت اباد جنوبی لاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 145 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

115 متر 5 ساله جنت اباد جنوبی شاهین جنوبی اداری فول امکانات

ملک اداری

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 115 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

68 متر جنت اباد جنوبی نمازی جنوبی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  4 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

100 متر جنت اباد جنوبی لاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 100 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

67 متر جنت اباد جنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره700,000 تومان

 67 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر جنت اباد جنوبی چهار باغ شرقی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 60 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

105متر شیک شاهین شمالی چمران

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,732,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر ویوعالی رهن کامل جنت آبادمرکزی

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

94 متر جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری34,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

60 متر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

121 متر نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,783,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  نوساز

فروش

146 متر جنت اباد شمالی 4 ساله فول تک واحدی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 146 متر  3 خواب  نوساز