فروش

105متر شیک شاهین شمالی چمران

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,732,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر ویوعالی رهن کامل جنت آبادمرکزی

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

94 متر جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری34,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

60 متر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

121 متر نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,783,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  نوساز

فروش

146 متر جنت اباد شمالی 4 ساله فول تک واحدی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 146 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

74متر بازسازی شده جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر شیک وخوش نقشه جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

104متر خوش نقشه شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 104متر نورگیرعالی شاهین شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 104 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

95 متری جنت آباد شمالی 7 ساله فول اکانات

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

180متر نوساز اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 180 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

123متر مغازه جنت آباد مرکزی

ملک تجاری

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 123 متر   خواب  نوساز

رهن و اجاره

97متر موقعیت اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره7,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

118 متر جنت آباد شمالی 1ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  نوساز

فروش

115متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

143 متر نوساز جنت آبادشمالی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل2,682,000,000 تومان

 143 متر  3 خواب  نوساز

فروش

125متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,500,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  نوساز

فروش

113متر جنت آبادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,849,000 تومان
قیمت کل2,130,000,000 تومان

 113 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

55متر جنت آباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 55 متر  1 خواب  28 سال ساخت

فروش

اپارتمان 80 متری جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

اپارتمان فروشی 105 متری در جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

اپارتمان 92 متری 2 خوابه واقع در جنت اباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,673,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

اجاره 75متری جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز