خرید و فروش آپارتمان و خانه در منطقه جنت آباد

رهن و اجاره

واحد 117متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 117 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 130متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,868,000,000 تومان

 130 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 152متری نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 152 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 80متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 180متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 450,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 180 متر  3 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 134متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,948,000,000 تومان

 134 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 103متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 133متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی ر

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل3,192,000,000 تومان

 133 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 118متری نوساز درجنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,124,000,000 تومان

 118 متر  2 خواب  نوساز

فروش

زمین برای ساخت با موقعیت تجاری در جنت اباد مرکزی

ملک تجاری

قیمت متری50,000,000 تومان
قیمت کل33,000,000,000 تومان

 660 متر  3 خواب  30 سال ساخت

فروش

6واحد 60متری در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل9,200,000,000 تومان

 360 متر  1 خواب  28 سال ساخت

فروش

3واحد هر کدام 127متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل10,400,000,000 تومان

 260 متر  3 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 83متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 83 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 163متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 163 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 83متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 280,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,390,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 65,000,000 تومان
اجاره1,550,000 تومان

 65 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 50متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد156متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,200,000 تومان
قیمت کل2,800,000,000 تومان

 156 متر  3 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 67متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 67 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 65متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

آپارتمان 119متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,618,000,000 تومان

 119 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب خوش قیمت در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,650,000 تومان

 70 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 86 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری دنج درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68 متری 2حواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 68 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 78متری کم واحد در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 78 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد65متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 165,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 110متری خوش نقشه در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818