خرید و فروش آپارتمان در پونک و اطراف با بهترین قیمت

فروش

ساختمان به متراژ451متر درپونک برای ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری60,000,000 تومان
قیمت کل27,060,000,000 تومان

 451 متر  3 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 130متری 3خواب کم واحد در پونک

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,600,000 تومان

 130 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 170متری 3خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری27,000,000 تومان
قیمت کل4,590,000,000 تومان

 170 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 73متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری17,260,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  7 سال ساخت

فروش

واحد 75متری 2خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری15,700,000 تومان
قیمت کل1,177,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

ساختمان کلنگی با یک واحداپارتمان در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری50,000,000 تومان
قیمت کل12,000,000,000 تومان

 240 متر  2 خواب  30 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 78متری 2خواب در پونک

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 78 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 76متری نوساز در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 47متری نوساز در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 83متری 2خواب دنج در پونک

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 83 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 64متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,800,000 تومان

 64 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 70متری در برج پونک

ملک مسکونی

قیمت متری18,100,000 تومان
قیمت کل1,270,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 100متری 2خواب در برج پونک

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد60متری 1خواب درپونک

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 142متری 3خواب در سردار جنگل

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 142 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 82متری دنج در پونک

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

واحد 122/5متری 3خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,200,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 122 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری دوخواب در پونک

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 62متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری26,500,000 تومان
قیمت کل1,280,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  7 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818