فروش

54متر سردارجنگل شقایق

ملک مسکونی

قیمت متری16,200,000 تومان
قیمت کل880,000,000 تومان

 54 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

63متر مخصوص وام اولی ها سردارجنگل ایران زمین جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

85متر شیک شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,470,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 63متری سردارجنگل شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری10,300,000 تومان
قیمت کل650,000,000 تومان

 63 متر  1 خواب  13 سال ساخت