خرید و فروش آپارتمان و خانه در سازمان برنامه

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب کم واحددر سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 65 متر  1 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 125متری3خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,250,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد82متری 2خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 82 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری 2خواب در سازمان برنامه

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,368,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب 100متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 105متری 2خواب دنج در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 105 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 58متری 2خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 58 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 150متری 2خواب کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 150 متر  2 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 130متری 2خواب کم واحددر سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 130 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 105متری 2خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 71متری دنج در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 59متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,350,000 تومان

 59 متر  1 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد127متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 127 متر  3 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 119متری2خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 119 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 40متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 40 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب دنج در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 125,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 58متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 58متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل928,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری 2خواب درسازمان برنامه جنوبی میدان یاسمن

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 86 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 145متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره2,900,000 تومان

 145 متر  3 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد60متری 1خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب 126متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 320,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 126 متر  3 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68 متری 1خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 68 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 136متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,970,000,000 تومان

 136 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 126متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,700,000 تومان

 126 متر  3 خواب  13 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
تنظیم قرارداد