خرید و فروش آپارتمان و خانه در سازمان برنامه • بامینو

فروش

واحد 58متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 58متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل928,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 86متری 2خواب درسازمان برنامه جنوبی میدان یاسمن

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 86 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 145متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره2,900,000 تومان

 145 متر  3 خواب  24 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد60متری 1خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب 126متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 320,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 126 متر  3 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 68 متری 1خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 68 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

آپارتمان 136متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,970,000,000 تومان

 136 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 126متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,700,000 تومان

 126 متر  3 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65 متری 2خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  11 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818