خرید و فروش آپارتمان در شهران

رهن و اجاره

واحد 81متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 81 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 106 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 65 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 63متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری18,250,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,152,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 83متری کم واحد در شهران

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 83 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 65متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,100,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری17,880,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران شمالی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 106 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب در فلکه اول شهران

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره150,000 تومان

 65 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

78متر نورگیر بینظیر شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 78 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

برج شیک و نوساز شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,819,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  نوساز

فروش

شهران جنوبی 78متر دو نبش نورگیر عالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

78متر تخلیه شهران خبابان پنجم

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

برجهای OPG شهران 140 متر خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,572,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

120متر فووول امکانات شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,860,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

100 متر شهران جنوبی طوقانی جنوبی 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

64 متر شهران جنوبی خیابان شقایق 13 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

110 متر شهران جنوبی خیابان مهدی 7 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

90 متر شهر زیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری12,223,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

شهران نصیری 60متر شیک وخوش نقشه فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

58 متر مناسب خانه دارشدن زوجهای جوان شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

54متر فوق العاده خوش نقشه امکانات کامل شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 54 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر بازسازی شده فول شهران یکم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

68مترموقعیت کاملا اداری رهن کامل شهران

ملک اداری

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

60متر خوش نقشه شهران سمیه شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

105متر کم واحد خوش نقشه شهران دوم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,605,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

85متر خوش نقشه شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,147,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

64متر خوش نقشه وشیک شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری21,560,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

77متر خوش نقشه شهران سوم شرقی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 77 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

97متر کم واحد نور بینظیر شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,600,500,000 تومان

 97 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

71 متر شهران جنوبی قدس 15 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818