خرید و فروش آپارتمان در شهران

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب دنج در شهران

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

واحد 52 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری15,096,000 تومان
قیمت کل785,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری13,800,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 60متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 60 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 81 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 106 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 65 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 63متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری18,250,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,152,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 83متری کم واحد در شهران

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 83 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 65متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,100,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری17,880,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران شمالی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 106 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب در فلکه اول شهران

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره150,000 تومان

 65 متر  2 خواب  14 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818