خرید و فروش آپارتمان در شهران

رهن و اجاره

78متر نورگیر بینظیر شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 78 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

برج شیک و نوساز شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,819,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  نوساز

فروش

شهران جنوبی 78متر دو نبش نورگیر عالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

78متر تخلیه شهران خبابان پنجم

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

برجهای OPG شهران 140 متر خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,572,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

120متر فووول امکانات شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,860,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

100 متر شهران جنوبی طوقانی جنوبی 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

64 متر شهران جنوبی خیابان شقایق 13 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

110 متر شهران جنوبی خیابان مهدی 7 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

90 متر شهر زیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری12,223,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

شهران نصیری 60متر شیک وخوش نقشه فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

58 متر مناسب خانه دارشدن زوجهای جوان شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

54متر فوق العاده خوش نقشه امکانات کامل شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 54 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر بازسازی شده فول شهران یکم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر بازسازی شده شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر   خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

68مترموقعیت کاملا اداری رهن کامل شهران

ملک اداری

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

60متر خوش نقشه شهران سمیه شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

105متر کم واحد خوش نقشه شهران دوم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,605,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

85متر خوش نقشه شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,147,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

64متر خوش نقشه وشیک شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری21,560,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

77متر خوش نقشه شهران سوم شرقی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 77 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

97متر کم واحد نور بینظیر شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,600,500,000 تومان

 97 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

71 متر شهران جنوبی قدس 15 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

110متر شیک رهن کامل شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

64متر باامکانات کامل رهن کامل شهران عباسی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

97متر نورونقشه بینظیر شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

84 متر شهران

ملک مسکونی

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

141متر تجاری رهن کامل شهران

ملک تجاری

رهن 1,260,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 141 متر   خواب  18 سال ساخت

فروش

81متر شهران نیروگاه

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل972,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نقاشی شده شهران جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

65متر شهان کوهسار

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,100,000 تومان

 65 متر  1 خواب  18 سال ساخت