خرید و فروش آپارتمان در شهران

رهن و اجاره

123متر رهن کامل کوهسار عاصمی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 123 متر  3 خواب  18 سال ساخت

فروش

120متر متریال برند نوساز شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,280,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

فروش

58 متر شهران شمالی خ نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

78 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فول

ملک مسکونی

قیمت متری16,970,000 تومان
قیمت کل1,330,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

108متر نوساز شیک شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,376,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  نوساز

فروش

58 متر شهران شمالی نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

93متر 5سال ساخت خوش نقشه شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری19,139,000 تومان
قیمت کل1,780,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر نورگیر عالی کم واحد شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 120 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

63 متر شهران کوهسار ادهمی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 63 متر  1 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

103 متر شهران کوهسار 3 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 103 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

55متر شهران مطهری

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل962,000,000 تومان

 55 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

115 متر شهران جنوبی خیابان مهدی

ملک مسکونی

قیمت متری15,800,000 تومان
قیمت کل1,817,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

78متر نورعالی شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

93 متر نوساز شهران فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,581,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

60 متر 2 خواب شهران جنوبی سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

72 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری72 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

93متر نوساز خوش نقشه شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,581,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

75متر نوساز کم واحد شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,275,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

60 متر شهران جنوبی خیابان مطهری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

95 شهران جنوبی 12 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,615,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

200متر نورگیر عالی معاوضه یا فروش شهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل4,600,000,000 تومان

 200 متر  3 خواب  نوساز

فروش

124متر اداری شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,356,000,000 تومان

 124 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی کوچه عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی خیابان عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهران جنوبی 2 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

110 متر شهران کوهسار شهرک بهاران 4 ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

60 متر شهران جنوبی خیابان جهاد فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

100متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  21 سال ساخت

فروش

83متر نورگیر عالی شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 83 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

71متر بازسلزی شده شیک شهران خیابان قدس

ملک مسکونی

قیمت متری16,200,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

150متر تجاری+60متر تراس.مناسب رستورانهای زنجیره ای کوهسار

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره20,000,000 تومان

 150 متر   خواب  نوساز

فروش

71 متر شهران جنوبی طوقانی فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,300,000 تومان
قیمت کل1,086,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

72 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,116,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

100متر خوش نقشه شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

65متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 25,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

106متر شهران شمالی وسک نوساز فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,961,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  نوساز

فروش

93 متر نوساز کلید نخورده شهران شمالی وسک فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,720,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

97 متر شهران شمالی اسحاقی فوووووول

ملک مسکونی

قیمت متری14,220,000,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

80 متر شهران شمالی اسحاقی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

105 متر شهران جنوبی قائم

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 105 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

121/5متر شهران شمالی اسحاقی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,579,000,000 تومان

 1215 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

140متر ویوعالی شهران کوهسار OPG

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

200متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 480,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 200 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

131متر برج شیک شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 131 متر  3 خواب  نوساز

فروش

145متر نورگیرعالی شهران کوهسار opg

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 145 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

70متر خوش نقشه شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

105متر با وام شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

163متر سنداداری شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره8,000,000 تومان

 163 متر   خواب  نوساز

رهن و اجاره

101متر سنداداری شهران

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره7,500,000 تومان

 101 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

57 متر فلکه دوم شهران

ملک مسکونی

قیمت متری14,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  20 سال ساخت

فروش

112متر اداری شهران کوهسار

ملک اداری

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,016,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

86 متر شهران جنوبی طوقانی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,630,000 تومان
قیمت کل1,345,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

116 متر شهران جنوبی طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,030,000,000 تومان

 116 متر  2 خواب  نوساز

فروش

110 متر شهران جنوبی فوووول

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل1,375,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

86

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

106 متر شهران جنوبی فوووول

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 106 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

64 متری شهران جنوبی

ملک مسکونی

رهن 45,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 64 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

107 متر شهران جنوبی فووووول

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر ویوعالی شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

85متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری13,100,000 تومان
قیمت کل1,113,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

100متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 25,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 100 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره1,300,000 تومان

 70 متر  2 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نوساز شهران

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

77متر شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

140متر خوش نقشه شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  نوساز

فروش

126متر شهران شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,520,000,000 تومان

 126 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

62متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

قیمت متری12,500,000 تومان
قیمت کل775,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

87متر شهران

ملک مسکونی

قیمت متری11,000,000 تومان
قیمت کل957,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 62متری شیک ونورگیرعالی شهران

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل790,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 70متری شیک شهران

ملک مسکونی

قیمت متری10,000,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 128مترنوساز شهران

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 128 متر  3 خواب  نوساز

فروش

اپارتمان فروش شهران جنوبی خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,240,000 تومان
قیمت کل1,430,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان شهران رهن کامل خوش نقشه

ملک مسکونی

رهن 135,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 78 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

آپارتمان شهران73متر2خوابه

ملک مسکونی

قیمت متری12,190,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  17 سال ساخت