خرید و فروش آپارتمان و زمین در شهر زیبا

فروش

بهترین منطقه شهرزیبا 100متر بانورگیر بینظیر

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل1,950,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 150 متری شیک فول امکانات منطقه عالی شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 325,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 150 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

57متر 2 خوابه خوش نقشه بلوار تعاون

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 57 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

بازدید=اجاره.106 متری نوساز بهترین منطقه شهرزیبا مناسب سخت پسندان

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 106 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80 متر+45 متر سوئیت مبله بازسازی شده کامل ویو رو به پارک شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

فروش 67 متر ی نور جنوبی فووول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,612,000,000 تومان
قیمت کل1,180,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

71متر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,030,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

130متر رهن کامل کم واحد خوش نقشه

ملک مسکونی

رهن 400,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 130 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر نقشه بینظیر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نوساز شیک شهران

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80متر شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  1 خواب  5 سال ساخت

فروش

59 متر زیرقیمت منطقه نورگیر عالی شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل820,000,000 تومان

 59 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

71متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

87متر نقشه ونورگیر عالی شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل2,175,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

فروش

85متر بازسازی شده شیک شهرزیبا فرهنگ

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 108 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 67 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نور جنوب شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 85 متر   خواب  38 سال ساخت

فروش

110متر شیک کم واحد شهرزیبا آلاله شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,980,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

58متر نورگیر عالی شهرزیبا شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

81متر کم واحد شهرزیبا رحمانی جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

54متر نقشه بینظیر شهرزیبا خیابان مرادی

ملک مسکونی

قیمت متری17,700,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 54 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

80متر بازسازی شده شیک شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  38 سال ساخت

رهن و اجاره

127 متر رهن کامل تکواحدی نور ونقشه بینظیر شیک شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 127 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

85متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

140متر بازسازی شده شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

84 متر شهر زیبا آشوری 15 ساله فول باز سازی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

112متر نوساز فول امکانات شهر زیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,680,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

فروش

60متر نقشه فوق العاده بینظیر شهرزیبا کاشانی

ملک مسکونی

قیمت متری18,300,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  3 سال ساخت

فروش

95متر تکواحدی خوش نقشه شهران 16متری مهدی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  5 سال ساخت