اداری در شهر زیبا

رهن و اجاره

50متر اداری دویست دستگاه

ملک اداری

رهن 15,000,000 تومان
اجاره750,000 تومان

 50 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر اداری نوساز رهن کامل شهرزیبا الغدیر

ملک اداری

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

140متر اداری بهترین موقعیت جهت مشاغل گوناگون ستاری 35متری گلستان

ملک اداری

رهن 300,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر اداری نوساز منطقه خوب

ملک اداری

رهن 100,000,000 تومان
اجاره7,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  نوساز

فروش

121متر اداری موقعیت عالی شهرزیبا بلوارتعاون

ملک اداری

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,815,000,000 تومان

 121 متر  3 خواب  18 سال ساخت