رهن و اجاره

رهن و اجاره

واحد 87متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 87 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 61 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 75 متر  1 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 95 متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 95 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 73متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 73 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 115 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 92متری کم واحد در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 92 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 115متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 310,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 115 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 154متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 570,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 154 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 75متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره200,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 65 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 127متری 3خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره5,000,000 تومان

 127 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 65 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 350,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 175متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 600,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 175 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,250,000 تومان

 75 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 50متری 1خواب در پونک

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 94متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 94 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری کم واحد در جنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب کم واحددر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 135,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب 100متری در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 100 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 135,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  1267 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 62متری 1خواب نوساز در سردار جنگل

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان کم واحد 2خواب 80متری در پونک

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,300,000 تومان

 80 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 81 متر  2 خواب  16 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818