رهن و اجاره در فردوس شرق

رهن و اجاره

120متر رهن کامل فوق العاده شیک فردوس شرق رامین جنوبی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  12 سال ساخت