رهن و اجاره در سازمان برنامه

رهن و اجاره

80متر خوش نقشه سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت