رهن و اجاره در شهران

رهن و اجاره

100 متر شهران جنوبی طوقانی جنوبی 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

54متر فوق العاده خوش نقشه امکانات کامل شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 54 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر بازسازی شده فول شهران یکم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر بازسازی شده شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر   خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

68مترموقعیت کاملا اداری رهن کامل شهران

ملک اداری

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

77متر خوش نقشه شهران سوم شرقی

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 77 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

110متر شیک رهن کامل شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

64متر باامکانات کامل رهن کامل شهران عباسی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

84 متر شهران

ملک مسکونی

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 84 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

141متر تجاری رهن کامل شهران

ملک تجاری

رهن 1,260,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 141 متر   خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نقاشی شده شهران جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

65متر شهان کوهسار

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,100,000 تومان

 65 متر  1 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

105متر کم واحد نورونقشه بینظیر شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 105 متر  0 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر منطقه ای دنج شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر خوش نقشه کم واحد شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,900,000 تومان

 55 متر  1 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

70متر نوساز شیک رهن کامل شهران سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

60متر خوش نقشه شهران خیابان یکم

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 60 متر  1 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر رهن کامل باامکانات شهران کوهسار

ملک مسکونی

رهن 185,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,900,000 تومان

 55 متر  4 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

62متر رهن کامل بازسازی شده شهران شقایق

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 62 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

62 مترشهران جنوبی خیابان شقایق فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 62 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

138اداری رهن کامل نقشه بینظیر فوق العاده شیک مناسب آرایشگاه ومزون شهران کوهسار

ملک اداری

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 138 متر   خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

123متر رهن کامل کوهسار عاصمی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 123 متر  3 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر نورگیر عالی کم واحد شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 120 متر  3 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

63 متر شهران کوهسار ادهمی 9 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 63 متر  1 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

103 متر شهران کوهسار 3 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 230,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 103 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر 2 خواب شهران جنوبی سمیه غربی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر شهران جنوبی خیابان مطهری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی کوچه عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

55 متر شهران جنوبی خیابان عباسی 13 ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 40,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر شهران جنوبی 2 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز