رهن و اجاره اداری در جنت آباد

رهن و اجاره

125متر اداری جنت آبادشمالی بهارستان هفتم

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

150متر فلت اداری پنجره پانوراما جنت آبادجنوبی

ملک اداری

رهن 200,000,000 تومان
اجاره17,000,000 تومان

 150 متر   خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

115 متر 5 ساله جنت اباد جنوبی شاهین جنوبی اداری فول امکانات

ملک اداری

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 115 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

180متر نوساز اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره0 تومان

 180 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

97متر موقعیت اداری جنت آباد مرکزی

ملک اداری

رهن 0 تومان
اجاره7,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  نوساز