رهن و اجاره اداری در

رهن و اجاره

واحد اداری 78متری در جنت اباد جنوبی

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره4,000,000 تومان

 78 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد اداری 120متری در جنت اباد جنوبی

ملک اداری

رهن 100,000,000 تومان
اجاره6,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد75متری اداری در جنت اباد جنوبی

ملک اداری

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 75 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد اداری 110متری در جنت اباد مرکزی

ملک اداری

رهن 150,000,000 تومان
اجاره6,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 55متری اداری در ایت الله کاشانی

ملک اداری

رهن 16,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  24 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818