رهن و اجاره اداری در شهران

رهن و اجاره

68مترموقعیت کاملا اداری رهن کامل شهران

ملک اداری

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

138اداری رهن کامل نقشه بینظیر فوق العاده شیک مناسب آرایشگاه ومزون شهران کوهسار

ملک اداری

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 138 متر   خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

101متر سنداداری شهران

ملک اداری

رهن 50,000,000 تومان
اجاره7,500,000 تومان

 101 متر  2 خواب  5 سال ساخت