رهن و اجاره مسکونی در

رهن و اجاره

واحد 74متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 235,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 79متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 79 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 80 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

اپارتمان 45متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 155,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 45 متر  1 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,800,000 تومان

 75 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 175,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 70متری نوساز در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 70 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری خوش نقشه در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره1,400,000 تومان

 80 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 84متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 50 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 500,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 144 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 65 متری 2خواب در سازمان برنامه جنوبی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب نوساز در پونک

ملک مسکونی

رهن 650,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 170 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 95متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره4,200,000 تومان

 95 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 85متری نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

آپارتمان 90متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 90 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 104متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 104 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 82متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 82 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 90متری کم واحد در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 1خواب در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 340,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 145 متر  3 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 69متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 969 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 90متر 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 90 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 114متری 3خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 114 متر  3 خواب  25 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 73متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 74متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

واحد 82متری لاکچری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره3,100,000 تومان

 82 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 57متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 57 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

74متر واحد 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

رهن 180,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 74 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 75متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری دنج درشهر زیبا

ملک مسکونی

رهن 115,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  19 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818