رهن و اجاره مسکونی در

رهن و اجاره

78متر نورگیر بینظیر شهران طالقانی

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 78 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

78متر تخلیه شهران خبابان پنجم

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ویو روبه فضای سبز.83متر شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 83 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

اجاره 95متری نورگیر بینظیر یهمراه تراس 12متری جنت آباد اقاقیا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 95 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

مخصوص زوجهای جوان 57 متر فول امکانات شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 57 متر  1 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن واجاره نوساز کلید نخورده غرق در نور 112متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

100 متر شهران جنوبی طوقانی جنوبی 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر شاهین شمالی 4 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 150 متری شیک فول امکانات منطقه عالی شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 325,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 150 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

57متر 2 خوابه خوش نقشه بلوار تعاون

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 57 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

بازدید=اجاره.106 متری نوساز بهترین منطقه شهرزیبا مناسب سخت پسندان

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 106 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80 متر+45 متر سوئیت مبله بازسازی شده کامل ویو رو به پارک شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

130متر رهن کامل کم واحد خوش نقشه

ملک مسکونی

رهن 400,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 130 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

54متر فوق العاده خوش نقشه امکانات کامل شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 54 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر بازسازی شده فول شهران یکم

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

83متر نقشه شیک شاهین شمالی بصارتی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر نقشه بینظیر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نوساز شیک شهران

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80متر شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

71متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 108 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 67 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر بازسازی شده شهران طوقانی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 60 متر   خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر بازسازی شده کامل رهن کامل جنت آباد مرکزی 35متری گلستان

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نور جنوب شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 85 متر   خواب  38 سال ساخت

رهن و اجاره

127 متر رهن کامل تکواحدی نور ونقشه بینظیر شیک شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 127 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

75متر رهن کامل نور بینظیر فردوس غرب بهار جنوبی

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

140متر بازسازی شده شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

117متر امکانات کامل شهرزیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 117 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر خوش نقشه وشیک شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 85 متر  2 خواب  4 سال ساخت