رهن و اجاره مسکونی در فردوس غرب

رهن و اجاره

واحد 62متری 1خواب کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,900,000 تومان

 62 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 136متری 3خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 380,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 136 متر  3 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری کم واحد در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 35,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 58متری 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 155,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 58 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 70متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 70 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری دنج درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 45,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 75متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 76متری 2خواب دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 76 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 76متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 76 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 50متری 1خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 120,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 50 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 92متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 92 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان57متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره600,000 تومان

 57 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 80متری بازسازی شده در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 80 متر  2 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 131متری 3خواب درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 131 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 80متری دنج درفردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 100متری خوش نقشه در فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 100 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 93متری نوساز در بلوار فردوس غرب

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 93 متر  2 خواب  4 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818