رهن و اجاره مسکونی در جنت آباد

رهن و اجاره

اجاره 95متری نورگیر بینظیر یهمراه تراس 12متری جنت آباد اقاقیا

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره3,200,000 تومان

 95 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر شاهین شمالی 4 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

83متر نقشه شیک شاهین شمالی بصارتی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 83 متر  2 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر بازسازی شده کامل رهن کامل جنت آباد مرکزی 35متری گلستان

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  3 خواب  20 سال ساخت

رهن و اجاره

85 متر جنت آباد مرکزی 9 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 140,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  9 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر جنت آباد مرکزی 12 ساله باز سازی شده

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  12 سال ساخت

رهن و اجاره

75 متری جنت آباد جنوبی شاهین جنوبی 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

145 متر جنت اباد جنوبی لاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 145 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

68 متر جنت اباد جنوبی نمازی جنوبی

ملک مسکونی

رهن 145,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 68 متر  4 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

100 متر جنت اباد جنوبی لاله شرقی

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 100 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

67 متر جنت اباد جنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره700,000 تومان

 67 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

60 متر جنت اباد جنوبی چهار باغ شرقی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 60 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

120متر ویوعالی رهن کامل جنت آبادمرکزی

ملک مسکونی

رهن 270,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 120 متر  2 خواب  11 سال ساخت

رهن و اجاره

74متر بازسازی شده جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  18 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر شیک وخوش نقشه جنت آبادجنوبی لاله غربی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن کامل 104متر نورگیرعالی شاهین شمالی

ملک مسکونی

رهن 250,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 104 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

95 متری جنت آباد شمالی 7 ساله فول اکانات

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 95 متر  2 خواب  7 سال ساخت

رهن و اجاره

118 متر جنت آباد شمالی 1ساله فوووول

ملک مسکونی

رهن 220,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

55متر جنت آباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 75,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 55 متر  1 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

اجاره 75متری جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

رهن 160,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز