رهن و اجاره مسکونی در شهران

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب دنج در شهران

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 60متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 60متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره1,200,000 تومان

 60 متر  1 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 81متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,100,000 تومان

 81 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 106 متر  2 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 65 متر  1 خواب  17 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 83متری کم واحد در شهران

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره1,700,000 تومان

 83 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

آپارتمان 106متری 2خواب در شهران شمالی

ملک مسکونی

رهن 210,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 106 متر  2 خواب  19 سال ساخت

رهن و اجاره

واحد 65متری 2خواب در فلکه اول شهران

ملک مسکونی

رهن 170,000,000 تومان
اجاره150,000 تومان

 65 متر  2 خواب  14 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818