رهن و اجاره مسکونی در شهر زیبا

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان ویو روبه فضای سبز.83متر شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 83 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

مخصوص زوجهای جوان 57 متر فول امکانات شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 57 متر  1 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

رهن واجاره نوساز کلید نخورده غرق در نور 112متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 112 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

رهن کامل 150 متری شیک فول امکانات منطقه عالی شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 325,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 150 متر  3 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

57متر 2 خوابه خوش نقشه بلوار تعاون

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 57 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

بازدید=اجاره.106 متری نوساز بهترین منطقه شهرزیبا مناسب سخت پسندان

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 106 متر  3 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80 متر+45 متر سوئیت مبله بازسازی شده کامل ویو رو به پارک شهرزیبا

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  28 سال ساخت

رهن و اجاره

130متر رهن کامل کم واحد خوش نقشه

ملک مسکونی

رهن 400,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 130 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر نقشه بینظیر شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره2,400,000 تومان

 60 متر  1 خواب  8 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نوساز شیک شهران

ملک مسکونی

رهن 190,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

رهن و اجاره

80متر شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 90,000,000 تومان
اجاره2,700,000 تومان

 80 متر  1 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

71متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 130,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

108متر شهرزیبا رحمانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,800,000 تومان

 108 متر  2 خواب  10 سال ساخت

رهن و اجاره

67متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 200,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 67 متر  1 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

90متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 90 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

55متر خوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 55 متر  1 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر نور جنوب شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

رهن 60,000,000 تومان
اجاره1,600,000 تومان

 85 متر   خواب  38 سال ساخت

رهن و اجاره

127 متر رهن کامل تکواحدی نور ونقشه بینظیر شیک شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 127 متر  3 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

140متر بازسازی شده شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 140 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

117متر امکانات کامل شهرزیبا فرساد شرقی

ملک مسکونی

رهن 150,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 117 متر  2 خواب  14 سال ساخت

رهن و اجاره

85متر خوش نقشه وشیک شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

رهن 110,000,000 تومان
اجاره2,200,000 تومان

 85 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

118متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا تعاون قدس

ملک مسکونی

رهن 240,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 118 متر  2 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

100متر نورگیر جنوبی کم واحد شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

رهن 50,000,000 تومان
اجاره2,600,000 تومان

 100 متر  2 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

80 متر شهر زیبا مرادی 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

رهن و اجاره

90 متر شهر زیبا رحمانی 15 ساله

ملک مسکونی

رهن 80,000,000 تومان
اجاره2,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  15 سال ساخت

رهن و اجاره

92متر نور ونقشه بینظیر شهرزیبا اردوشاهی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 92 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

80متر مجتمعی شیک شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 30,000,000 تومان
اجاره3,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  6 سال ساخت

رهن و اجاره

110 متر شهر زیبا شربیانی شرقی 4 ساله فووووول

ملک مسکونی

رهن 300,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

رهن و اجاره

45متر رهن کامل خوش نقشه شهرزیبا مرادی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره0 تومان

 45 متر  1 خواب  16 سال ساخت

رهن و اجاره

60متر شهرزیبا احمدکاشانی

ملک مسکونی

رهن 20,000,000 تومان
اجاره2,300,000 تومان

 60 متر  1 خواب  13 سال ساخت

رهن و اجاره

93متر جنوبی کم واحد شهرزیبا احمد کاشانی

ملک مسکونی

رهن 100,000,000 تومان
اجاره2,500,000 تومان

 93 متر  2 خواب  3 سال ساخت

رهن و اجاره

71متر بازسازی شده شهرزیبا آلاله غربی

ملک مسکونی

رهن 70,000,000 تومان
اجاره1,500,000 تومان

 71 متر  2 خواب  16 سال ساخت