خرید و فروش

فروش

واحد 135متری 3خواب در چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری9,500,000 تومان
قیمت کل1,282,000,000 تومان

 135 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 80متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 70متری 2خواب کم واحد درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل920,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

یک باب مغازه 16متری در جنت اباد مرکزی

ملک تجاری

قیمت متری51,000,000 تومان
قیمت کل825,000,000 تومان

 16 متر  0 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 185متر نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,700,000,000 تومان

 185 متر  3 خواب  نوساز

فروش

وااحد 85متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,190,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 75متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 61تری کم واحد در جنتابد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خوای کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,340,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  24 سال ساخت

فروش

واحد 65 متریکم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  24 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,340,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  22 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,600,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 55متری کم واحد در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,700,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 40متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل700,000,000 تومان

 40 متر  1 خواب  10 سال ساخت

فروش

اپارتمان 93متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,046,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 63متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,800,000 تومان
قیمت کل810,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

اپارتمان 85 متری2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 72متری2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 144متر3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,880,000,000 تومان

 144 متر  3 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 85متری 2خواب نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,487,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 105متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری11,500,000 تومان
قیمت کل1,115,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 86متری 2خواب دربرج مجلل فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل2,064,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

ساختمان به متراژ451متر درپونک برای ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری60,000,000 تومان
قیمت کل27,060,000,000 تومان

 451 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

واحد 63متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,135,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 102متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,882,000 تومان
قیمت کل1,620,000,000 تومان

 102 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد80متری 2خواب دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 82متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,600,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب درجنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,800,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

اپارتمان92متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  4 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818