خرید و فروش در دهکده المپیک

فروش

واحد 50متری 1خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری13,800,000 تومان
قیمت کل690,000,000 تومان

 50 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

دوواحد 120متری 2خواب در دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل4,100,000,000 تومان

 200 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

2ساختمان 120.متری کلنگی برای ساخت

ملک مسکونی

قیمت متری42,000,000 تومان
قیمت کل8,064,000,000 تومان

 192 متر  2 خواب  28 سال ساخت

فروش

آپارتمان 195متری 4خوابه در دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل2,730,000,000 تومان

 195 متر  4 خواب  5 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818