خرید و فروش در دهکده المپیک

فروش

127متر نوساز شهرک گلستان کوهک

ملک مسکونی

قیمت متری12,950,000 تومان
قیمت کل1,640,000,000 تومان

 127 متر  3 خواب  نوساز

فروش

106متر منطقه عالی شیک وخوش نقشه شهرک راه آهن

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,908,000,000 تومان

 106 متر  2 خواب  نوساز

فروش

140متر نقشه و ویو بینظیر دهکده المپیک

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,660,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  نوساز

فروش

137متر شیک شهرک راه آهن

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,918,000,000 تومان

 137 متر  3 خواب  4 سال ساخت