خرید و فروش در فردوس غرب

فروش

واحد 55متری 1خواب فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,181,000 تومان
قیمت کل835,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 255متری 4خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل4,080,000,000 تومان

 255 متر  4 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 72متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  17 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818