خرید و فروش در سازمان برنامه

فروش

واحد 58متری کم واحد در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 58متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل928,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 136متری 3خواب در سازمان برنامه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,970,000,000 تومان

 136 متر  3 خواب  3 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818