خرید و فروش در شهران

فروش

برج شیک و نوساز شهران کوهسار

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,819,000,000 تومان

 107 متر  2 خواب  نوساز

فروش

شهران جنوبی 78متر دو نبش نورگیر عالی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,170,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

برجهای OPG شهران 140 متر خوش نقشه

ملک مسکونی

قیمت متری13,572,000 تومان
قیمت کل1,900,000,000 تومان

 140 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

120متر فووول امکانات شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,860,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

64 متر شهران جنوبی خیابان شقایق 13 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

110 متر شهران جنوبی خیابان مهدی 7 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,090,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

90 متر شهر زیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری12,223,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  1398 سال ساخت

فروش

شهران نصیری 60متر شیک وخوش نقشه فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

58 متر مناسب خانه دارشدن زوجهای جوان شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

60متر خوش نقشه شهران سمیه شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 60 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

105متر کم واحد خوش نقشه شهران دوم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,605,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

85متر خوش نقشه شهران جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,147,500,000 تومان

 85 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

64متر خوش نقشه وشیک شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری21,560,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

97متر کم واحد نور بینظیر شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,600,500,000 تومان

 97 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

71 متر شهران جنوبی قدس 15 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 71 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

97متر نورونقشه بینظیر شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

81متر شهران نیروگاه

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل972,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

95متر سنداداری شهران

ملک اداری

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل1,995,000,000 تومان

 95 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

پیش فروش 80متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

فروش

126متر اداری شیک شهران عباسی

ملک اداری

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,100,000,000 تومان

 126 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

72متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل1,404,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

100متر نوساز کم واحد شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

100متر نوساز شهران جنوبی طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

متراژهای مختلف نوساز نقشه عالی شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل1,464,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  نوساز

فروش

126متر متریال برند کم واحد شهران دوم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری17,460,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 126 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

116متر نقشه فوق العده شیک کوهسار مجتمعی بینظیر

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,030,000,000 تومان

 116 متر  3 خواب  نوساز

فروش

120متر متریال برند نوساز شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,280,000,000 تومان

 120 متر  2 خواب  نوساز

فروش

58 متر شهران شمالی خ نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

78 متر شهران جنوبی سمیه شرقی فول

ملک مسکونی

قیمت متری16,970,000 تومان
قیمت کل1,330,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

108متر نوساز شیک شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,376,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  نوساز

فروش

58 متر شهران شمالی نیما یوشیج دارای 40 متر قدرالسهم

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

93متر 5سال ساخت خوش نقشه شهران وسک

ملک مسکونی

قیمت متری19,139,000 تومان
قیمت کل1,780,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  6 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818