خرید و فروش اداری در شهران

فروش

95متر سنداداری شهران

ملک اداری

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل1,995,000,000 تومان

 95 متر  3 خواب  4 سال ساخت

فروش

126متر اداری شیک شهران عباسی

ملک اداری

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,100,000,000 تومان

 126 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

112متر اداری شهران کوهسار

ملک اداری

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,016,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  4 سال ساخت