خرید و فروش مسکونی در

فروش

واحد 150متری نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل3,600,000,000 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 240متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری45,000,000 تومان
قیمت کل18,765,000,000 تومان

 417 متر  3 خواب  30 سال ساخت

فروش

واحد 108متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,566,000,000 تومان

 108 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 133متری 3خواب نوساز در فردوس شرق

ملک مسکونی

قیمت متری18,800,000 تومان
قیمت کل2,500,000,000 تومان

 133 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 112متری 2خواب در جنت اباد جنوبی ز

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 112 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 110متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل23,000,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 77متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,390,000,000 تومان

 77 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 78متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان نوساز 100متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,100,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 105متری نوساز در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,785,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 65متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل1,365,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد 72متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل864,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل936,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

اپارتمان 104متری لاکچری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,250,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 130متری با قدرالسهم در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری36,000,000 تومان
قیمت کل4,700,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  24 سال ساخت

فروش

آپارتمان110متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 92متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,310,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان نوساز لاکچری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل1,968,000,000 تومان

 82 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 74متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  22 سال ساخت

فروش

واحد 57متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,912,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  10 سال ساخت

فروش

80متری دنج در شهرزیبا

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

آپارتمان 100متری در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,850,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

واحد 125متر خوش نقشه در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری-14,000,000 تومان
قیمت کل1,750,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 96متری کم واحد در فردوس شرق

ملک مسکونی

قیمت متری20,500,000 تومان
قیمت کل1,970,000,000 تومان

 96 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد122مترنوساز 3خواب

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,135,000,000 تومان

 122 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد47متر ی جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,800,000 تومان
قیمت کل1,080,000,000 تومان

 47 متر  1 خواب  9 سال ساخت

فروش

آپارتمان 55متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  11 سال ساخت

فروش

61متر اپارتمان 2خواب خوش قیمت در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,440,000 تومان
قیمت کل820,000,000 تومان

 61 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد70متر دنج فردوس شرق

ملک مسکونی

قیمت متری19,300,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد120متر 3خواب لاکچری جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل3,000,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  نوساز

فروش

105متر اپارتمان 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,780,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  20 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818