خرید و فروش مسکونی در | صفحه 3

فروش

52 متر شهر زیبا بلوار تعاون شربیانی شرقی

ملک مسکونی

قیمت متری15,100,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 53 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

103متر شهر زیبا بلوار تعاون اندیشه جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل1,044,000,000 تومان

 103 متر  103 خواب  17 سال ساخت

فروش

64 متر شهر زیبا کوی مخابرات

ملک مسکونی

قیمت متری15,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

81متر شهران نیروگاه

ملک مسکونی

قیمت متری12,000,000 تومان
قیمت کل972,000,000 تومان

 81 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

52 متر شهر زیبا تعاون 6 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری18,840,000 تومان
قیمت کل980,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

دوواحد110و120متری پیش فروش مرحله نازک کاری مرزداران ایثار

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,310,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

پیش فروش 80متر شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

فروش

64متر نوردوطرف خوش نقشه شهرزیبا مخابرات

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل960,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

67متر نوربینظیر بلوار اباذر

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 67 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

58متر کم واحد شهران نیما یوشیج

ملک مسکونی

قیمت متری15,600,000 تومان
قیمت کل910,000,000 تومان

 58 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

94متر شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل1,269,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

120متر نوساز فول امکانات شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,400,000,000 تومان

 120 متر  3 خواب  نوساز

فروش

103متر خوش نقشه امکانات کامل شهرزیبا میدان کودک

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,630,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

100متر نوساز شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

92متر نوساز ویو بینظیر شهرک راه آهن

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,380,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  نوساز

فروش

136متر نوساز شهرزیبا شربیانی غربی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,720,000,000 تومان

 136 متر  3 خواب  نوساز

فروش

72متر خوش نقشه شهران

ملک مسکونی

قیمت متری19,500,000 تومان
قیمت کل1,404,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

123متر ویوعالی منطقه دریاچه چیتگر کوهک

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,214,000,000 تومان

 123 متر  2 خواب  نوساز

فروش

100متر نوساز کم واحد شهران طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

100متر نوساز شهران جنوبی طوقانی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,000,000,000 تومان

 100 متر  2 خواب  نوساز

فروش

86 متر نوساز شهر زیبا آشوری فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,442,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  نوساز

فروش

متراژهای مختلف نوساز نقشه عالی شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل1,464,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  نوساز

فروش

126متر متریال برند کم واحد شهران دوم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری17,460,000 تومان
قیمت کل2,200,000,000 تومان

 126 متر  3 خواب  8 سال ساخت

فروش

73متر نوساز شهران قائم غربی

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل1,752,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  نوساز

فروش

103متر شیک وخوش نقشه شهرزیبا آشوری

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 103 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

103متر شهر زیبا آشوری 7 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,699,500,000 تومان

 103 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

57متر فوق العاده خوش نقشه شهرزیبا بلوارتعاون

ملک مسکونی

قیمت متری18,700,000 تومان
قیمت کل1,070,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

116متر نقشه فوق العده شیک کوهسار مجتمعی بینظیر

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل2,030,000,000 تومان

 116 متر  3 خواب  نوساز

فروش

124متر بهترین منطقه 22 نقشه بینظیر شیک میدان دریاچه کوهک

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل2,232,000,000 تومان

 124 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

123متر خوش نقشه 2انباری و2خط تلفن سندی شهرزیبا اندیشه شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,722,000,000 تومان

 123 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

109 متر.زیرقیمت منطقه دریاچه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری12,844,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  10 سال ساخت

فروش

112متر کم واحد نورگیر بینظیر شهرزیبا سرو

ملک مسکونی

قیمت متری16,900,000 تومان
قیمت کل1,892,800,000 تومان

 112 متر  2 خواب  15 سال ساخت