خرید و فروش مسکونی در | صفحه 3

فروش

واحد 64 متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل992,000,000 تومان

 64 متر  1 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری 2خواب دنج درجنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری14,678,000 تومان
قیمت کل940,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 74متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,200,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 109متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,840,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 109 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 48متری دنج در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری14,100,000 تومان
قیمت کل680,000,000 تومان

 48 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,280,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان64متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,718,000 تومان
قیمت کل1,070,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,130,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

آپارتمان 150متری 3خواب نوساز در جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل2,475,000,000 تومان

 150 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 97متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,260,000,000 تومان

 97 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

ساختمان کلنگی با یک واحداپارتمان در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری50,000,000 تومان
قیمت کل12,000,000,000 تومان

 240 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

واحد 59متری 1خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل944,000,000 تومان

 59 متر  1 خواب  6 سال ساخت

فروش

واحد پیش خرید 55متری در منطقه چیتگر

ملک مسکونی

قیمت متری7,000,000 تومان
قیمت کل350,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  نوساز

فروش

واحد 119متری 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,000,000 تومان
قیمت کل2,499,000,000 تومان

 119 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 58متری 1خواب در سازمان برنامه مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل928,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  10 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

واحد 76متری نوساز در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 76 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 47متری نوساز در پونک

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 74 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 90متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری13,800,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

اپارتمان نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,600,000 تومان
قیمت کل2,900,000,000 تومان

 134 متر  3 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 110متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,700,000 تومان
قیمت کل2,170,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 95متری 2خواب در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری12,105,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 124متری دنج 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری23,400,000 تومان
قیمت کل2,900,000,000 تومان

 124 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

واحد 58متری 1خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری13,500,000 تومان
قیمت کل795,000,000 تومان

 58 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 60متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل800,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 255متری 4خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل4,080,000,000 تومان

 255 متر  4 خواب  نوساز

فروش

کلنگی 360متری با3واحد مسکونی در شهر زیبا

ملک مسکونی

قیمت متری45,000,000 تومان
قیمت کل16,200,000,000 تومان

 360 متر  3 خواب  28 سال ساخت

فروش

واحد 78متری 2خواب در جنت مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

کلنگی 210متری در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری38,000,000 تومان
قیمت کل7,980,000,000 تومان

 210 متر  3 خواب  30 سال ساخت

فروش

واحد 73متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری19,150,000 تومان
قیمت کل1,400,000,000 تومان

 73 متر  1 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 118متری دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,800,000,000 تومان

 118 متر  3 خواب  10 سال ساخت

فروش

3واحد 110متری 2خواب در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری40,000,000 تومان
قیمت کل8,400,000,000 تومان

 330 متر  2 خواب  17 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818