خرید و فروش مسکونی در فردوس غرب

فروش

واحد 80متری 2خواب در بلوار فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری17,600,000 تومان
قیمت کل1,410,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

آپارتمان 86متری 2خواب دربرج مجلل فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری24,000,000 تومان
قیمت کل2,064,000,000 تومان

 86 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 63متری 2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,135,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 55متری 1خواب فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,181,000 تومان
قیمت کل835,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 64متری2خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل870,000,000 تومان

 64 متر  2 خواب  20 سال ساخت

فروش

آپارتمان 255متری 4خواب در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل4,080,000,000 تومان

 255 متر  4 خواب  نوساز

فروش

آپارتمان 72متری دنج در فردوس غرب

ملک مسکونی

قیمت متری15,200,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  17 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818