خرید و فروش مسکونی در جنت آباد

فروش

لوکس ترین سازه منطقه درسال جدید جنت آباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری25,000,000 تومان
قیمت کل3,250,000,000 تومان

 130 متر  3 خواب  نوساز

فروش

فروش آپارتمان نوساز 87متری جنت آباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری24,500,000 تومان
قیمت کل2,131,500,000 تومان

 87 متر  2 خواب  نوساز

فروش

45متر مناسب وام اولی ها جنت آباد شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری22,660,000 تومان
قیمت کل1,020,000,000 تومان

 45 متر  1 خواب  8 سال ساخت

فروش

شیکترین برج منطقه جنت آباد شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری19,640,000 تومان
قیمت کل1,650,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

111 متر جنت آباد مرکزی خیابان اقاقیا 5 ساله فول امکانات

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل2,109,000,000 تومان

 111 متر  3 خواب  5 سال ساخت

فروش

92 متر جنت آباد جنوبی خیابان نبرو 13 ساله باز سازی شده

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,610,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

85متر زیرقیمت منطقه شیک جنت آباد مبعث

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,445,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

85متر کم واحد جنت آباد بعثت

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,615,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

105متر شیک شاهین شمالی چمران

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,732,500,000 تومان

 105 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

94 متر جنت اباد شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری34,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 94 متر  2 خواب  30 سال ساخت

فروش

60 متر جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,050,000,000 تومان

 60 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

121 متر نوساز جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,783,000,000 تومان

 121 متر  2 خواب  نوساز

فروش

146 متر جنت اباد شمالی 4 ساله فول تک واحدی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل2,580,000,000 تومان

 146 متر  3 خواب  نوساز

فروش

104متر خوش نقشه شاهین شمالی

ملک مسکونی

قیمت متری16,500,000 تومان
قیمت کل1,700,000,000 تومان

 104 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

115متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,500,000,000 تومان

 115 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

143 متر نوساز جنت آبادشمالی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل2,682,000,000 تومان

 143 متر  3 خواب  نوساز

فروش

125متر جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل2,500,000,000 تومان

 125 متر  3 خواب  نوساز

فروش

113متر جنت آبادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,849,000 تومان
قیمت کل2,130,000,000 تومان

 113 متر  2 خواب  نوساز

فروش

اپارتمان 80 متری جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,120,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  11 سال ساخت

فروش

اپارتمان فروشی 105 متری در جنت آباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 105 متر  2 خواب  7 سال ساخت

فروش

اپارتمان 92 متری 2 خوابه واقع در جنت اباد

ملک مسکونی

قیمت متری14,673,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  8 سال ساخت