خرید و فروش مسکونی در جنت آباد

فروش

واحد 116متری 2خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,940,000,000 تومان

 116 متر  2 خواب  5 سال ساخت

فروش

آپارتمان 55متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,630,000 تومان
قیمت کل750,000,000 تومان

 55 متر  1 خواب  17 سال ساخت

فروش

واحد 78متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,820,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 78 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

آپارتمان 80متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,360,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 70متری 2خواب کم واحد درجنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل920,000,000 تومان

 70 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

آپارتمان 185متر نوساز 3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری20,000,000 تومان
قیمت کل3,700,000,000 تومان

 185 متر  3 خواب  نوساز

فروش

وااحد 85متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,190,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

آپارتمان 75متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,000,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 61تری کم واحد در جنتابد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خوای کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,340,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  24 سال ساخت

فروش

واحد 65 متریکم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,600,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 65 متر  2 خواب  24 سال ساخت

فروش

آپارتمان 87متری 2خواب کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری10,340,000 تومان
قیمت کل900,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  22 سال ساخت

فروش

آپارتمان 110متری نوساز کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری21,600,000 تومان
قیمت کل2,380,000,000 تومان

 110 متر  2 خواب  نوساز

فروش

اپارتمان 93متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری22,000,000 تومان
قیمت کل2,046,000,000 تومان

 93 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 63متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری12,800,000 تومان
قیمت کل810,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 72متری2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,400,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 144متر3خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری15,000,000 تومان
قیمت کل1,880,000,000 تومان

 144 متر  3 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 61متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,900,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 61 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 87متری 2خواب درجنت ابادجنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,800,000 تومان
قیمت کل1,550,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

اپارتمان92متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,000,000 تومان
قیمت کل1,600,000,000 تومان

 92 متر  2 خواب  4 سال ساخت

فروش

واحد 185متری 3خواب نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,900,000 تومان
قیمت کل3,500,000,000 تومان

 185 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 87متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,500,000 تومان
قیمت کل1,520,000,000 تومان

 87 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 95 متری نوساز در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,500,000 تومان
قیمت کل1,760,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  3 سال ساخت

فروش

واحد 57متری کم واحد در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,950,000 تومان
قیمت کل795,000,000 تومان

 57 متر  1 خواب  16 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری17,400,000 تومان
قیمت کل1,570,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  8 سال ساخت

فروش

واحد 84متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری14,500,000 تومان
قیمت کل1,218,000,000 تومان

 84 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 73متری 2خواب دنج در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری18,490,000 تومان
قیمت کل1,350,000,000 تومان

 73 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان 80متری 2خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری16,250,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 80 متر  2 خواب  15 سال ساخت

فروش

واحد 75متری نوساز در جنت اباد مرکزی

ملک مسکونی

قیمت متری17,300,000 تومان
قیمت کل1,300,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 62متری 1خواب در جنت اباد جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری19,000,000 تومان
قیمت کل1,178,000,000 تومان

 62 متر  1 خواب  12 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818