خرید و فروش مسکونی در پونک

فروش

68متر خوش نقشه پونک بلوار صبا

ملک مسکونی

قیمت متری16,170,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  16 سال ساخت

فروش

75متر پونک

ملک مسکونی

قیمت متری14,670,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 75 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

68متر پونک همیلا

ملک مسکونی

قیمت متری14,200,000 تومان
قیمت کل970,000,000 تومان

 68 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

85متر پونک معین

ملک مسکونی

قیمت متری14,000,000 تومان
قیمت کل1,200,000,000 تومان

 85 متر  2 خواب  17 سال ساخت

فروش

89متر شیک پونک خیابان ایران زمین جنوبی

ملک مسکونی

قیمت متری13,000,000 تومان
قیمت کل1,000,000,000 تومان

 89 متر  2 خواب  9 سال ساخت

فروش

52متر نورگیر عالی پونک شهرک نفت

ملک مسکونی

قیمت متری16,300,000 تومان
قیمت کل850,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  13 سال ساخت

فروش

66متر ویوعالی پونک سردارجنگل

ملک مسکونی

قیمت متری13,400,000 تومان
قیمت کل890,000,000 تومان

 66 متر  2 خواب  18 سال ساخت

فروش

اپارتمان 95متری پونک سردار جنگل

ملک مسکونی

قیمت متری15,500,000 تومان
قیمت کل1,472,500,000,000 تومان

 95 متر  2 خواب  6 سال ساخت

فروش

اپارتمان79 متری سیمون بولیوار فکوری

ملک مسکونی

قیمت متری13,924,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 79 متر  2 خواب  1398 سال ساخت