خرید و فروش مسکونی در شهران

فروش

واحد 90متری نوساز در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,070,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  نوساز

فروش

واحد 123متری 3خواب درشهران

ملک مسکونی

قیمت متری23,000,000 تومان
قیمت کل2,829,000,000 تومان

 123 متر  3 خواب  نوساز

فروش

واحد 52 متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری15,096,000 تومان
قیمت کل785,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  18 سال ساخت

فروش

واحد 90متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری13,800,000 تومان
قیمت کل1,250,000,000 تومان

 90 متر  2 خواب  13 سال ساخت

فروش

واحد 63متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری18,250,000 تومان
قیمت کل1,150,000,000 تومان

 63 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

آپارتمان 72متری 2خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,000,000 تومان
قیمت کل1,152,000,000 تومان

 72 متر  2 خواب  12 سال ساخت

فروش

واحد 65متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری16,100,000 تومان
قیمت کل1,100,000,000 تومان

 65 متر  1 خواب  14 سال ساخت

فروش

واحد 52متری 1خواب در شهران

ملک مسکونی

قیمت متری17,880,000 تومان
قیمت کل930,000,000 تومان

 52 متر  1 خواب  8 سال ساخت


مشاوره رایگان تلفنی
09106618818