نکات مهم اجاره نامه آپارتمان

نویسنده : مدیریت بامینو 0 نظر ۱۳۹۸/۰۴/۲۵

اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که در کشور منعقد می‌شود؛ هرچند قانون مدنی به عنوان قانون عام و قانون روابط موجر و مستأجر به عنوان قانون خاص، مهمترین قوانین حاکم در قراردادهای اجاره هستند، برخی افراد، آگاهی چندانی از قوانین نداشته و همین موضوع باعث می‌شود تا گاهی در تنظیم قراردادهای اجاره دچار اشکال شوند.

نکات مهم در اجاره آپارتمان

چند نکته مهم که در اجاره نامه ملک باید رعایت شوند شامل:

  1. مدت اجاره باید معین باشد در غیر اینصورت اجاره باطل است
  2. لازم نیست موجر , مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد
  3. اگر بعد از قرارداد معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده ,مستاجر حق فسخ دارد.
  4. موجر نمیتواند در مدت اجاره درعین مستاجره تغییری ایجاد کند مگر اینکه با توافق مستاجر باشد.
  5. تعمیرات و مجموع مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره برداری از آن لازم است به عهده مالک است مگر آن که در اجاره خلاف قید شود.
  6. مستاجر باید در زمانهای تعیین شده در قرارداد اجاره بها را پرداخت کند ورسید بگیرد.
  7. عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نمیگردد.
  8. مستاجر حق انتقال را به غیر ندارد مگر اینکه در قرارداد توافق گردد.
  9. اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمییراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد و در صورت در خواست موجر می بایست مورد اجاره را به همان وضع اولیه تحویل دهد.

نکات تنظیم اجاره نامه

نکات تنظیم اجاره نامه

فسخ قرارداد اجاره نامه:

فسخ قرارداد اجاره نامه ممکن است از طرف موجر یا مستاجر با تصریح شروطی در قرارداد و توافق طرفین صورت گیرد:

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر:

​​اگر معلوم شود مورد اجاره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ نماید یا به همان نحوی که بوده اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد.

نکات تنظیم اجاره نامه

   فسخ قراداد اجاره توسط موجر:

​در قرارداداجاره غیر رسمی (یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد)حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاهاملاک)تنظیم شده باشد ,در اینصورت فرقی ندارد اما حتما باید در انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد را امضا کرده باشند.

نکات تنظیم اجاره نامه

دادخواست به شورای حل اختلاف:

نکات تنظیم اجاره نامه
مطالبه اجاره معوقه ملک مسکونی:

انواع روش‌های پرداخت اجاره‌بها

 پرداخت اجاره‌بها بر اساس توافقی است که بین مؤجر با مستأجر صورت گرفته و معمولاً در متن اجاره‌نامه مشخص و تصریح شده است و می‌تواند بصورت نقدی در قبال دریافت رسید از مؤجر و یا واریز به حساب مشخصی که مؤجر به مستأجر معرفی نموده و بصورت روزانه، ماهانه و یا سالیانه صورت پذیرد.

نکات تنظیم اجاره نامه

 تفاوت اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف

 تفاوت اجاره‌بهای معوقه و اجرت‌المثل ایام تصرف در اینست که در دعوای اجاره‌بهای معوقه قرارداد اجاره‌ای که فیما بین دو طرف یعنی مؤجر و مستأجر تنظیم گردیده و بهای اجاره در آن مشخص شده و طریقه پرداخت آن نیز تصریح گردیده است و مستأجر اجاره‌بها را به مؤجر پرداخت نکرده باشد ولی اجرت‌المثل ایام تصرف زمانی مطرح می‌شود که قراردادی موجود نیست و یا مدت آن به اتمام رسیده و مستأجر از تحویل مورد اجاره امتناع ورزیده و یا تصرفات وی غاصبانه و بدون اذن و موافق مؤجر بوده است.

 اجرت‌المسمی چیست؟

 اجرت‌المسمی همچنان که از نام آن پیدا و مشهود است به معنای اجرت یا اجاره‌ای است که تعیین گردیده و اصطلاحاً اسمی بر آن نهاده شده است یعنی توسط مؤجر و مستأجر تعیین و در متن اجاره‌نامه نامبرده شده است و همان مبلغی است که طرفین بر آن توافق کرده‌اند.

 


ارسال دیدگاه


اخبار

قرار

قرار داد فروش قطعی خانه


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

معرفی

معرفی بلوار فردوس/غرب تهران


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

معرفی

معرفی محله مرزداران


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

مشاوره رایگان تلفنی
09106618818