بیمه آتش سوزی در آپارتمان بر عهده چه کسی است؟

نویسنده : مدیریت بامینو 0 نظر ۱۳۹۸/۰۳/۰۶

بيمه آتش سوزي يک بيمه جامع و ارزان است که هر کدام از طرفين مالک، مستاجر و هيات مديره مي توانند نسبت به بيمه ساختمان اقدام کنند. موقعيتي را در نظر بگيريد که يک روز به شما خبر مي دهند خانه تان آتش گرفته است. خانه اي که به فرد ديگري اجاره داده ايد و بيمه نداشته است.يا از سمت ديگر موقعيتي را متصور شويد که خانه اي اجاره کرده ايد و بر اثر يک حادثه آتش سوزي رخ داده و علاوه بر ساختمان به وسايل خانه هم آسيب شديدي رسيده است. حالا تکليف خسارت پيش آمده چيست؟هزينه آن به عهده کيست؟ مالک يا مستأجر؟

 

تعريف بيمه آتش سوزي

«بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران» بيمه آتش سوزي (Fire Insursnce) را به عنوان توافقي بين بيمه گزار و بيمه گر تعريف مي کند که در آن بيمه گر، در صورت وقوع خطرات مندرج در بيمه نامه (آتش سوزي) و وارد شدن خسارت به مورد بيمه، متعهد به پرداخت غرامت در حدود تعهدات خود (سرمايه مورد بيمه) به بيمه شده مي شود. اين خسارت در دوره زماني معين به بيمه گذار و يا استفاده کننده ذکر شده در بيمه نامه پرداخت مي شود.

تاريخچه بيمه آتش سوزي

بيمه آتش سوزي يکي از قديمي ترين رشته هاي بيمه اي شکل گرفته در دنيا است. به اعتقاد برخي صاحب نظران لزوم ايجاد آتش نشاني و بيمه هاي آن، پس از حريق عظيم لندن در سال 1666 ميلادي و در پي سوختن بيشتر شهر و وارد آمدن خسارات جبران ناپذير احساس شده است؛ به گونه اي که در 1680 نخستين اداره آتش نشاني و پس از آن شرکت بيمه اي در لندن تاسيس شد.

سه اصل مهم در بيمه نامه هاي آتش سوزي

اين سه اصل عبارتند از: وجود اصل نفع بيمه پذير، حسن نيت و جبران است؛ به اين معني که بيمه گزار تمامي موارد مندرج در فرم بيمه را در کمال صداقت و حسن نيت پاسخ دهد و بيمه گر نيز در صورت وقوع خسارت، حداکثر غرامت را با توجه به سرمايه بيمه نامه پرداخت نمايد.

بيمه آتش سوزي جز کدام دسته از انواع بيمه است؟

به طور کلي بيمه آتش سوزي در دسته بيمه اموال قرار دارد و متعهد به جبران زيان هاي مالي اموال منقول و غير منقول بيمه گزار و اموال اشخاص ثالثي که بر طبق قانون مسئوليت آنها با بيمه گزار است، مي شود. به بيان ديگر شرکت هاي بيمهاي خسارات جاني اعم از جرح و فوت را پوشش نمي دهند.

ماده قانوني مربوط به بيمه آتش سوزي

طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، مدير ساختمان که از سوي مالکان براي اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب مي شود و کتبا يا عملا اين مسئوليت را مي پذيرد، مسئوليت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزي نزد يکي از شرکت هاي بيمه گر، بيمه کند. نص صريح ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها، مديري که به اين وظيفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان يا ساکنان مي داند؛ اين مسئوليت اگر چه از نوع کيفري نيست يعني مجازات ندارد ولي اين حق را براي مالکان ايجاد مي کند که عليه او به دادگستري مراجعه و خسارت هايي که در اثر آتش سوزي به مال يا جان آنها وارد شده است را مطالبه کند. البته اگر خسارات وارده تا پنج ميليون تومان باشد، مرجع صلاحيت دار براي رسيدگي به مطالبه خسارت، شوراي حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتماني مي توانند از مديري که در بيمه کردن ساختمان کوتاهي و آن ساختمان را بيمه نکرده است خسارت دريافت کنند.

مدير ساختمان سهل انگار

خطراتي که ساختمان را تهديد مي کند عبارت است از: آتش سوزي، حوادث آسانسور، حوادث داخل ساختمان، حوادث مرتبط باسرايدار، نگهبان يا کارگر ساختمان، سرايت آتش سوزي به مکان هاي ديگر که در صورت بروز اين حوادث، فقط و فقط مدير ساختمان مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

همه موظف به پرداخت هزينه بيمه ساختمان هستند

حق بيمه به عنوان يکي از هزينه هاي مشترک، توسط مدير ساختمان قابل وصول است و مدير ساختمان مي تواند براي مالکي که سهم خود را نمي پردازد نامه رسمي که اظهارنامه گفته مي شود ارسال کند. اظهارنامه فرم مخصوصي است که در همه مجتمع هاي قضايي قابل تهيه است و مي توان آن فرم را دريافت کرد، حرف قانوني به طرف مقابل را در آن نوشت و به دايره ابلاغ اظهارنامه در همان مجتمع قضايي برد تا مامور ابلاغ دادگستري آنرا به طرف مقابل تحويل و باگرفتن امضا از گيرنده، نسخه ابلاغ شده را تحويل مدير بدهد. بديهي است پس از اين مرحله، اگر مالک به تکليف خود يعني پرداخت سهم حق بيمه عمل نکرد، مدير مي تواند اظهارنامه ابلاغ شده را به همراه صورت جلسه اي که نشان مي دهد او مدير ساختمان است و همچنين پيش فاکتور بيمه که نشان مي دهد سهم حق بيمه واحد يادشده چه مبلغي مي باشد را به اداره ثبت اسناد و املاک (قسمت اجراي ثبت) ببرد تا ماموران اجراي ثبت راسا و بدون نياز به حکم دادگاه، معادل مبلغ حق بيمه از اموال مالک بدهکار برداشت و به مدير ساختمان جهت طي مراحل بيمه کردن ساختمان پرداخت کنند.

ارتباط مسئوليت مدير با دستمزد

در برخي از ساختمان ها به دليل واحدهاي زيادي که ساکن هستند و وقت زيادي که مدير براي کارهاي مديريت ساختمان مي گذارد براي وي دستمزدي در نظر مي گيرند. حال اين سئوال پيش مي آيد که در صورت بيمه نبودن ساختمان و در شرايطي که مدير از ساکنان دستمزدي دريافت نکند، آيا بازهم مسئوليتي متوجه وي مي شود؟ در اين باره بايد بدانيد که اين مسئوليت مطلق است و قانون تفاوتي بين مدير با حقوق و مدير بدون حقوق براي جبران خسارت قائل نشده استوقتي مقصر حادثه فرد ديگري باشد آنچه مدنظر قانون تملک آپارتمان ها است، اين است که حادثه آتش سوزي به صورت غيرعمد يا در اثر حوادث صورت گيرد.

اگر مدير يک مجموعه آپارتماني به وظيفه هايي که در بالا نام برديم عمل نکرد، ساکنان مي توانند او را مجبور به ايفاي اين مسئوليت کنند. البته در اين رابطه دو حالت قابل تصور است؛ يکي اينکه همه مالکان بخواهند، ساختمان بيمه شود اما مدير مخالفت کند که در اين حالت مي توانند نسبت به تعويض مدير اقدام کنند و از مدير جديد بخواهند به اين وظيفه عمل کند. اما حالت ديگر اين است که برخي از مالکان خواهان بيمه کردن ساختمان باشند و برخي ديگر نباشند. در اين صورت، مالکي که مايل است ساختمان بيمه شود، مي تواند حسب مورد به دادگاه يا شوراي حل اختلاف مراجعه و عليه مدير دادخواست الزام به ايفاي وظيفه قانوني بيمه کردن ساختمان را تقديم تا دادگاه مدير را ملزم به بيمه کردن ساختمان کند و اگر مدير موضوع را به مالکان مخالف ارجاع و آنها را مانع بيمه شدن معرفي کند، دادگاه مي تواند مالکان مخالف بيمه را نيز به عنوان ثالث ملزم به پرداخت هزينه هاي بيمه کند.

البته در اين ميان حالت ديگري نيز قابل تصور است، وقتي مدير بخواهد به اين وظيفه يعني بيمه کردن ساختمان عمل کند اما مالکان آپارتمان نخواهند؛ در اينجا هم دو حالت متصور است. حالت اول اينکه همه مالکان با بيمه شدن ساختمان مخالف باشند و حالت دوم اينکه برخي مالکان موافق بيمه شدن بوده و هزينه مربوطه را بپردازند اما برخي مالکان ديگر مخالف و از پرداخت سهم خود براي انعقاد قرارداد بيمه خودداري کنند. در حالت اول يعني مخالفت همه مالکان با بيمه شدن، مدير ساختمان بايد براي رفع مسئوليت خود از مالکان اقرارنامه رسمي اخذ کند مبني بر اينکه مالکان خودشان مسئوليت هرگونه خسارتي را برعهده مي گيرند و براي خسارات احتمالي که به دليل حادثه آتش سوزي ممکن است ايجاد شود، حق هرگونه شکايت عليه مدير ساختمان را از خود سلب و ساقط کرده اند. اما در حالت دوم يعني مخالفت برخي مالکان، مدير بايد در اجراي قانون تملک آپارتمان ها عليه آنها اقدام قانوني براي مطالبه حق بيمه به عمل آورد.

خطرات اضافي تحت پوشش بيمه آتش سوزي


ارسال دیدگاه


اخبار

نکات

نکات مهم اجاره نامه آپارتمان


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

قانون

قانون تملک آپارتمانها


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

نکات

نکات کلیدی خرید خانه و آپارتمان


مهدی حسینی
Bamino Inc

اخبار

فسخ

فسخ اجاره نامه


مهدی حسینی
Bamino Inc

مشاوره رایگان تلفنی
09106618818